Vindkraftsdrift
och underhåll
i kallt klimat

  För mer värdefull vindkraft  

Fokuserar värde

Vindkraft behöver leverera större
värde för ägare, samhälle och andra intressenter i drift- och underhålls-fasen. Testarenan antar utmaningen.

Testar idéer

Vi är övertygade om att det finns goda idéer som kan sänka vindkraftens kostnader och öka intäkterna. Vi hittar dem och testar att de faktiskt fungerar.

Samlar aktörer

Vi vet att många perspektiv ger fler goda idéer. Därför samlar vi aktörer från vindkraftens hela livscykel och värdekedja - i en kall och het region.